GEOGRAFIJA

 Brodarevo sa okolinom nalazi se u jugozapadnom delu Srbije,na granici sa Crnom Gorom.Zahvata središnji deo srednjeg Polimlja duž puta Prijepolje-Bijelo Polje.Prostire se sa obe strane reke Lima.Ima izražena obeležja mešovitog naselja (na prelazu između sela u grad) i drugo je naselje po broju stanovnika u opštini Prijepolje.Brodarevska kotlina zatvorena je prema jugoistoku i severozapadu kanjonskom dolinom Lima (kanjoni Mili i Strugovi),a okružena brdima koja dalje prelaze u planinske masive Jadovnika,Ozrena,Lise i Petnje.Brodarevo se nalazi na nadmorskoj visini od oko 460 m i ceo geografski prostor ima levkast oblik.
Najjužnija tačka je Barski rog,najzapadnija Bela prla,najsevernija Rudino brdo i Mali Jaovnik,a najisturenija Kruževac brdo kod sela Milakovića.Teritorija ima koordinate 43O9’30’’ i 43O18’ severne geografske širine i između 19O37’40’’ i 19O50’ istočne geografske dužine i ima površinu 244km2.Na ovom prostoru ima 30 sela sa 69 zaselaka.Brodarevo sa okolinom izdeljeno je na manje celine,odnosno grupe sela: Gostun,Slatina,Orašac,Stranjane i Milakovići.Svaka od ovoh celina obuhvata po više sela i zaselaka.

Leave a Reply