Problemi organizovanog vodosnabdevanja u zoni Brodareva

Problem vodosnabdevanja na području Brodareva je dosta izražen. Praktično jedino organizovano snabdevanje vodom vrši se na području naselja Brodarevo. Naselje Brodarevo se snabdeva vodom sa izvora "Reževica", kapaciteta oko 2 do 3 l/s i izvora "Mili" kapaciteta oko 0,1 l/s. Postoji i sistem za pripremu vode sa izvorišta "Reževica", ali je ono u izuzetno lošem stanju i nije u adekvatnoj upotrebi.

U ostalim naseljima situacija je još nepovoljnija. Deo seoskih naselja raspolaže lokalnim seoskim vodovodima, nedovoljnog kapaciteta u sušnim periodima, dugim cevovodima nedovoljnog prečnika, sa malo rezervoarskog prostora i nekontrolisanog kvaliteta vode. Preostali deo sela nema nikakav vodovod, već se stanovništvo snabdeva vodom iz kopanih bunara, okolnih izvora i postojećih seoskih česmi.

(Slapovi Sopotnice)

Na teritoriji, pored kaptiranih, postoji više izvora koji se mogu koristiti za vodosnabdevanje. Vrelo "Sopotnica" se nalazi na padinama Jadovnika. Minimalna izdašnost ovog vrela procenjuje se na oko 90 l/s.

Vrela "Davidovica" i "Badanj" su manjeg kapaciteta i zahtevaju dodatna istraživanja.
Generalno, može se zaključiti da vodosnabdevanje na području Prostornog plana nije na zadovoljavajućem nivou, kao i da na ovom prostoru postoje raspoloživa izvorišta vodosnabdevanja, ali da konfiguracija terena i razbijenost naselja znatno otežavaju formiranje kvalitetnog sistema za snabdevanje naselja vodom.

Problemi organizovanog vodosnabdevanja u zoni Brodareva

Leave a Reply